handen

Je ziet twee foto's van twee zusters, nonnen. Het lijken dezelfde personen te zijn maar dat is niet zo. De linkse zuster is in beide foto's een andere. De rechtse is dezelfde, want dat zie je niet alleen aan de gelaatsuitdrukking, maar aan de manier waarop ze haar handen vouwt. Dat zal ze waarschijnlijk steeds zo doen. Kloosterzusters, gebonden aan rituelen. En daardoor simpel herkenbaar.

Pages

Subscribe to Front page feed