In die tijd...

Het lijken twee ongetrouwde dames, maar daar kan ik me natuurlijk in vergissen... Hoe dan ook, ze stralen toch een zekere burgerlijkheid uit. Echt kledij van begin 1900.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.